Terapia czaszkowo-krzyżowa

„Powięź, jak nieprzerwana pajęczyna, spowija całe ciało pomiędzy najgłębszym poziomem kości a warstwą leżącą zaraz pod skórą. To właśnie ona przechowuje zapisy wszystkich wzorców ruchowych oraz stanów emocjonalnych”. - D.O. Rosemary Feitis

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest holistyczną formą pracy z ciałem, bazującą na tzw. oddechu życia. To rytm, który pojawia się w 21. dniu życia zarodkowego człowieka i jest hologramem idealnego zdrowia. Dopóki życie trwa, wszystkie organy, narządy oraz tkanki w naszym ciele poruszają się w odniesieniu do tego ruchu. Nośnikiem oddechu życia jest płyn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany w komorach mózgu. Wraz z jego przepływem wzdłuż linii środkowej (czaszka − opona twarda − kość krzyżowa) za pomocą układu nerwowego jest on przenoszony do najbardziej odległych struktur naszego ciała.

Jeśli ruch ten jest prawidłowy i nie zaburzają go żadne czynniki zewnętrzne, wówczas możemy cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym panują dość stresujące i wymagające warunki życia, rzadko zdarza się, abyśmy mogli być idealnie zdrowi. Pod wpływem urazów fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych dochodzi do zaburzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, a tym samym zostaje naruszony prawidłowy rytm oddechu życia. W trakcie trudnych i traumatycznych wydarzeń często mamy także do czynienia z zablokowaniem emocji. Zostają one wówczas zapisane w pamięci komórkowej ciała. W tego typu sytuacjach terapia czaszkowo-krzyżowa jest idealnym narzędziem wykorzystującym naturalne i wrodzone siły organizmu, które pozwalają przywrócić porządek. Podczas regulacji systemu czaszkowo-krzyżowego ma miejsce mobilizacja mechanizmów kompensacyjnych i następuje przywrócenie prawidłowego wzorca ruchu. Wpływa to na poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz regulację przepływu płynów ustrojowych. Podczas zabiegu dochodzi do wzmocnienia i poprawy pracy systemu oddechowego, hormonalnego oraz immunologicznego. Uwalniają się także bolesne wspomnienia z pamięci komórkowej ciała. Po zabiegu zazwyczaj odczuwa się ogromną ulgę, lekkość i poprawę stanu zdrowia.

Jak przebiega zabieg?

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam szczegółowy wywiad, a następnie przechodzimy do pracy z ciałem. Osoba poddająca się zabiegowi leży w wygodnym ubraniu i komfortowej pozycji na stole do masażu. Za pomocą delikatnego dotyku, wczuwając się w rytm ciała, pracuję z układem czaszkowo-krzyżowym oraz na przeponach poprzecznych ciała. Zabieg może przybierać różne formy pracy, aby możliwe stało się odblokowanie napięć i odwinięcie procesów chorobowych. Podczas sesji rozluźniam kości, membrany i zatoki czaszki, kręgosłup oraz kość krzyżową. Pracuję nad uwolnieniem i odblokowaniem tkanek i powięzi oraz zharmonizowaniem systemu nerwowego. Cały proces trwa od godziny do półtorej. Niejednokrotnie osoba, która jest poddawana zabiegowi, obserwuje zaskakujące odczucia w ciele.

W związku z tym, że terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo subtelną i łagodną formą terapii, można pracować tą metodą z pacjentami w każdym wieku − od okresu noworodkowego, a nawet płodowego, aż po wiek podeszły.

Wskazania do zabiegu:

 • migreny i bóle głowy
 • problemy z kręgosłupem i stawami
 • nerwobóle i stany pourazowe (po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach)
 • dolegliwości po zabiegach stomatologicznych i przy noszeniu aparatów ortodontycznych
 • zaburzenia snu, nastroju i przemęczenie
 • obniżenie odporności
 • zaburzenia koncentracji i kłopoty z uczeniem się
 • niestrawności różnego pochodzenia
 • stany depresyjne po traumach fizycznych, psychicznych i emocjonalnych

Zapraszam serdecznie na indywidualne sesje terapii czaszkowo krzyżowej. Gwarantuję, że w przyjaznej przestrzeni i atmosferze będę towarzyszyła w uwolnieniu nagromadzonych blokad i przywróceniu równowagi w ciele.

Przeciwwskazania:

Terapia nie ma właściwie przeciwwskazań w odniesieniu do techniki wykonywania zabiegu. Ryzyko powikłań podczas sesji terapeutycznej w zasadzie nie istnieje z racji na niezwykłą delikatność manipulacji.

Jednakże istnieją przeciwwskazania związane ze stanem zdrowia, takie jak:

 • ostre stany wymagające pilnej interwencji lekarskiej,
 • duszności, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca,
 • przełomy hormonalne, agresywne nadciśnienie,
 • ból brzucha z objawami otrzewnowymi, kolki nerkowe i wątrobowe,
 • padaczka, zatrucia, zaburzenia świadomości,
 • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego − złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki,
 • aktywne fazy schorzeń psychicznych.

Terapii czaszkowo-krzyżowej nie wolno stosować zamiast uznanych metod terapeutycznych w chorobach nowotworowych, zakaźnych, urazowych i innych, w których pacjent wymaga specjalistycznej opieki medycznej.