Ustawienia systemowe

„Kiedy jesteśmy uwikłani w losy naszych przodków, nieświadomie niesiemy ze sobą ich uczucia, symptomy, zachowania i trudy, tak jakby były nasze”. -  Mark Wolynn

 Już od najmłodszych lat przejawiamy ciekawość świata i mamy różnorodne zainteresowania. Kiedy wzrastamy, uczestniczymy w życiu społecznym, wyrażamy różne wartości oraz przynależymy do przeróżnych grup, które nas kształtują. Jednak to, co w największym stopniu na nas wpływa i determinuje nasz los, pochodzi z najbardziej pierwotnego systemu, z którego się wywodzimy. Tym pierwotnym systemem jest nasza rodzina pochodzeniowa. Oddziałuje ona na nasze życie nie tylko poprzez wychowanie, relacje i zależności, ale przede wszystkim na poziomie genów, pamięci komórkowej oraz uwikłania we wspólny los.

 System rodzinny rządzi się określonymi prawami i działa zgodnie z pewnymi porządkami oraz lojalnością klanową. Zerwane więzi, wykluczenie kogoś z rodziny, bycie nie w swoim miejscu, brak szacunku do tych, co byli wcześniej prowadzą do dysharmonii i zaburzeń systemowych porządków. W konsekwencji bardzo często jesteśmy uwikłani w nie swoje losy i nieświadomie odtwarzamy wzorce, które tak naprawdę do nas nie należą. Chorujemy, zmagamy się z różnego rodzaju trudnościami, bywamy zagubieni i szukamy głębszego sensu życia. Ponosimy porażki, tracimy zasoby, uciekamy w nałogi i bezsilność w obliczu tego, co nam się przydarza. W takim przypadku warto popatrzeć na swoje kłopoty i problemy z poziomu ustawień systemowych.

Przebieg ustawienia

 Pracę systemową dość trudno opisać i wyjaśnić za pomocą słów. Mówi się o fenomenologicznym sposobie postepowania, gdzie bez z góry określonego celu, wolni od lęków przyglądamy się temu, co wyłania się z głębszego pola. Często wyrażenie tego, co stanowi problem, jest już pierwszym krokiem do rozwiązania. W sesji indywidualnej można pracować za pomocą figurek lub samego prowadzenia terapeuty, gdzie na podstawie krótkiej informacji o problemie i szczególnych wydarzeniach z życia rodziny podążamy za odczuciami, emocjami i tym, co się pokazuje. W pracy grupowej dzięki osobom, które reprezentują poszczególnych członków naszej rodziny, podążamy za tym, co odczuwają reprezentanci, obserwujemy ich zachowanie oraz sygnały płynące z ciała. To wszystko jest wskazówką dla terapeuty do dalszego przebiegu pracy. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie przestrzeni do wyłonienia się obrazu, stworzenie warunków do pojednania i przyjęcia do serca tego, co trudne, całkowicie wyparte, nieświadome lub zapomniane.

Sesje indywidualne polecam tym, którzy z różnych względów oraz powodów nie są gotowi na wyjście ze swoim tematem na forum grupy lub mają kontakt z ustawieniami po raz pierwszy i czują się niepewnie. Praca grupowa przynosi dodatkowe profity, gdyż uczestnicy, oprócz tego, że mają własne ustawienie, biorą również udział w ustawieniach innych osób. Ponieważ reprezentacja nigdy nie jest przypadkowa, bardzo często reprezentanci, uczestniczący w czyimś ustawieniu, dotykają własnych tematów, o podobnym charakterze, i przepracowują je.

Jak działa ustawienie?

Odkrycie tego, czego do tej pory nie byliśmy świadomi, choć miało to na nas wpływ, generuje ogromne poruszenie. Często dotykamy spraw bardzo trudnych, których nie mieliśmy szansy przez wiele lat przeżyć, więc podczas pracy może się wyłonić mnóstwo niełatwych emocji. Czasami ustawienie pokazuje, gdzie leży przyczyna danego problemu i daje wskazówki, w jakim kierunku pójść dalej. Bywa też, że efekty tej pracy są szybko widoczne i bardzo zaskakujące. Po jej zakończeniu warto dać sobie czas na doświadczenie emocji i uważną obserwację siebie oraz tego, co się wydarza, gdyż zmiany zachodzą przez dłuższy czas na poziomie mentalnym, emocjonalnym oraz cielesnym. Warto zadbać o bezpieczną przestrzeń dla siebie, zatroszczyć się o swoje ciało, np. zastosować różnego rodzaju technik rozluźniające i uwalniające pamięć komórkową ciała. Bardzo ważne, aby po ustawieniu nie opowiadać o procesie, pozwolić, aby pracował na głębszym poziomie przez dłuższy czas.

Dla kogo jest ta metoda?

Generalnie nie ma przeciwskazań do stosowania ustawień, jednak nie jest to metoda dla każdego. Ważne jest, aby osoba, która zamierza skorzystać z tego typu pracy, miała w sobie gotowość. Nie jest właściwe podążanie za namowami innych, jeśli ktoś nie czuje się wewnętrznie gotowy.

Fakty i mity o ustawieniach

Istnieje wiele różnych przekonań na temat ustawień. Jedni bardzo je sobie chwalą, inni wyrażają sceptycyzm, a są i tacy, którzy mówią zdecydowanie „nie” tej formie pracy terapeutycznej. Nieufne nastawienie może wynikać z tego, że fenomenologiczny sposób postępowania jest czymś, co nie do końca można wyjaśnić słowami. Jest to rodzaj pracy, której działanie można odczuć wyłącznie poprzez doświadczenie. Być może właśnie dlatego to, co niezrozumiałe, jest trudne do przyjęcia i zaakceptowania. Z mojego punktu widzenia popartego osobistym doświadczeniem − a mam za sobą wiele różnych form pracy własnej oraz jako terapeutka z innymi − uważam, że jest to metoda, która przynosi szybkie efekty i nie przywiązuje klienta na długie lata do terapii. To żywa metoda, która ciągle się rozwija i od wielu lat bywa wykorzystywana zarówno w pracy indywidualnej, jak i w doradztwie oraz biznesie.